Skip to main content

Karin is gestart met de nieuwe 3-jarige opleiding voor e-quinoloog, wat inhoudt dat ze paardengedragsdeskundige is na afronding van de opleiding. Gezien de vele opleidingen op paardengebied heeft ze vele vrijstellingen gekregen en is dan ook direct in het tweede jaar gestart.

De eerste drie dagen praktijk waren heel interessant en Karin heeft weer een aantal nieuwe dingen geleerd over zichzelf en het paardengedrag. Een leuk onderdeel was de les welzijn van het paard, een stokpaardje van Karin en dit onderdeel bevestigde dat de Wildtshof op een goede en vooruitstrevende wijze bezig is met het welzijn van het paard.

De definitie van welzijn is: “Welzijn is een mentale toestand van welbevinden, die ontstaat als het dier in voldoende mate in zijn natuurlijke behoefte kan voorzien en waarbij het dier vrij is van pijn en andere ongemakken.”

En dan hebben we nog de Brambell commissie (1965) over de vijf vrijheden: dieren moeten vrij zijn

  • van dorst, honger en onjuiste voeding;
  • van fysiek en fysiologisch ongerief (discomfort);
  • van pijn,verwonding en ziektes;
  • van angst en chronische stress;
  • om natuurlijk gedrag te vertonen.

 

Sinds 1-7-2014 zijn er in het besluit houders van dieren regels voor: huisvesting, gezondheid en verzorging. We zijn in Nederland op de goede weg in de paardenhouderij met de 12 richtlijnen voor paardenhouders waarin zaken als adequate voeding, boxoppervlakte, beweging, lichthoeveelheid, stallen, weides, adequate preventie en behandeling, couperen, paardenmarkten, het houden van 1 paard, spenen, stereotiep gedrag en zweepgebruik worden omschreven.

Het team van de Wildtshof staat voor zorg en welzijn van het paard en wij willen graag onze bijdrage leveren en kennis delen.

 

Leave a Reply