Skip to main content

Op de Wildtshof wonen de paarden in groepen van zo’n 15 paarden. Ze kunnen zelf kiezen of ze in de binnenruimte willen zijn, of dat ze liever buiten blijven. In de binnenruimte ligt lekker veel stro. De buitenruimte bestaat uit een verhard gedeelte en een deel met een zandbodem. Op het verharde deel wordt hooi gevoerd in grote ruiven. Via looppaden kunnen de paarden als ze dat willen naar de weides lopen. 

Paarden gedijen zeer goed in dit systeem. Bij De Wildtshof zien we dat:

  • …de paarden rustiger en meer ontspannen zijn,
  • …er  bijna geen koliek voorkomt, 
  • …er weinig paarden hoefbevangen raken, ondanks dat 50% van onze paarden PPID heeft
  • …paarden met PPID ook op de weide kunnen zijn,
  • …een paard bij ons paard kan zijn,
  • …de kwaliteit van leven in een groep hoger is. Dit komt door een gevoel van veiligheid dat een paard in een groep ervaart (in een studie onderzocht)

Niet alleen de paarden bij De Wildtshof voelen zich fijn in z’n groepshuisvesting. In 2014 is er zelfs een uitgebreid onderzoek gedaan op initiatief van DLV. Hierbij is gekeken is naar het welzijn van paarden – uitgevoerd door Equus Research, Machteld van Dierendonck. Uit het welzijnsonderzoek bleek dat paarden zich prettig voelen in een vrijloopstal. Ze kunnen hun basis gedragingen goed uiten, zijn rustig en blijven goed in conditie. Er zijn tijdens het onderzoek geen stalondeugden ontstaan bij de dieren, noch zijn er paarden ziek geworden. Dit is een verschil met het traditionele systeem van paarden houden, waar op deze onderdelen wel regelmatig problemen ontstaan. In het onderzoek werden de paarden al langer in een groep gehouden. Introductie van nieuwe paarden zal natuurlijk altijd met de nodige zorgvuldigheid moeten gebeuren. 

Hoe groter de groep is, hoe vaker er ook nieuwe vriendschappen tussen paarden kunnen ontstaan. Doordat er altijd ruwvoer is, neemt de kans op het ontstaan van maagzweren enorm af.  Daarnaast zien we dat paarden veel meer bewegen  omdat de voerplaatsen, drinkplekken, weides en rustplekken een stukje uit elkaar liggen. Hier blijven de oudjes fit bij. Het klinkt misschien als een open deur, maar in meer reguliere omstandigheden kunnen paarden over maar weinig zaken zelf beslissen.

Bij De Wildtshof kunnen ze zelf kiezen hoeveel, hoe lang en wanneer ze gaan eten. Of ze zin hebben om te lopen, waarheen en hoe ver. Of ze sociaal contact hebben en met wie. Wanneer ze willen spelen of rusten. Ze kunnen ook zelf bepalen waar ze gaan mesten. Kortom, paarden kunnen bij ons zelf besluiten hoe ze hun dag doorbrengen. Daar maken ze dan ook dankbaar gebruik van. We zien ze veel bewegen, op hun eigen tempo. We zien ze interactie hebben met hun eigen gekozen vriendjes. Al met al laten ze een heel divers dagpatroon zien, wat een natuurlijke situatie benadert.  

Het is wel belangrijk dat ieder paard voldoende ruimte heeft om te “vluchten” en een veilige plek te vinden als hij of zij dat nodig vindt. Daarom is het erg belangrijk om goed te kijken naar de samenstelling van de groepen. Bij De Wildtshof zijn de dieren ingedeeld naar hun fysieke gezondheid. De echte oudjes staan bij elkaar zodat er geen onveilige situaties ontstaan als een paard zich niet zo vlot uit de voeten kan maken.  

In het vrijeloopstalsysteem gedragen paarden zich minder vaak en minder heftig agressief. De overall conclusie van het onderzoek uit 2014 is dat het heel goed mogelijk is om paarden op een veilige wijze met elkaar in een stal te huisvesten. De paarden zijn in het algemeen gezonder en voelen zich prettiger. Dat kunnen wij en onze klanten alleen maar beamen!

*© DLV Bouw, Milieu en Techniek BV 5
Eindrapportage PaardenVrijloopstal 1-10-2014

Leave a Reply